Länk till startsida

Vernissage 18/8 kl. 14.00
18/8 2019 - 17/9 2019
Invigningstalare: Sigrid Wessén, Präst


Rolf Lindqvist, målningar

Ingrid Hjärne, skulptur

Konsert
Grå Husets Cittraspelare under ledning av INGER LILJA
Schlager från 30-talet och framåt.

Skärkinds kyrka 18/8 kl. 15:00

I samarbete med Svenska kyrkan Borgs församling och ABF

Fri entré

Postadress: GalleriLi Skärkind G:a Bankhuset 610 21 Norsholm
Besöksadress. G:a Bankhuset, Skärkinds kyrkoplan Tel: 011-12 16 18, 0705-77 77 66