Länk till startsida

Björn Nyström

  • Björn Nyström född 1949 i Stockholm numera bosatt i Kolmården.
  • Studerade på Nyckelviksskolan 1966-68
  • Heltidskeramiker 1970-86
  • Designat och byggt ugnar för keramik och glas i egen firma UTERM AB 1983-2015
  • Utställningar keramik i Sverige och Norge
  • Utställning glas i Sverige
  • Jobbat med Glas-Fusing i c:a 20 år
  • Numera pensionär med Glas-Fusing som arbete
Postadress: Skärkind G:a Bankhuset 610 21 Norsholm
Besöksadress. G:a Bankhuset, Skärkinds kyrkoplan Tel: 011-12 16 18, 0705-77 77 66