Länk till startsida

15 juli - 14 augusti 2012
Eva Triumf, måleri

Vernissage 15 juli kl.14.00

Invigningstalare: Anders Lind, fd chef, Arbetets museum.

EVA TRIUMF Indie ART

Utbildningar
Förberedande utbildning i design i Uppsala
Utbildning hos konstnär Jon Wide, Norrköping
Stöd av välutbildade konstnären Ali M Ismail
Utställningar
Flertal utställningar i design i Sollentuna, Uppsala, Säter m m under 90-talet.
Paris separatutställning sept 2010
Paris samlingsutställning nov 2010
Uppsala Gottsunda mars 2011
Eskilstuna, Sundbyholm, juli 2011
Ludvika Nyhem aug 2011
Arbeten
Arbetat med kläddesign med inriktning mot konst.
Formgivit kläder och smycken
Målat sedan 2007 och sålt konst via utställningar och kontakter

Representerad
Uppsala Kommun
Advokatfirman Glimstedt i Norrköping

Övrigt
Eva kallar sin konst för Indie Art eftersom teknik, stil och kategorisering är underordnad den bild som ska förmedlas. Först idén sedan kommer val av teknik och stil.

Kontakt:
Webb: www.evatriumf.com
E-post: eva.triumf@gmail.com

Postadress: GalleriLi Skärkind G:a Bankhuset 610 21 Norsholm
Besöksadress. G:a Bankhuset, Skärkinds kyrkoplan Tel: 011-12 16 18, 0705-77 77 66
Org. nummer. 556699-3944