Länk till startsida

17 juli – 15 augusti 2011

Michael Otto från Berlin, måleri

Otto om sig själv:

"Jag är maalar och grafiker och tecknar. Det är mit konstnärlig existens och mit liv.
Jag började med grafiske tekniken, torrnaalsgravyrer fraan 1963 till  aattio talet.
Därefter växlade jag mer och mer till oljemaleriet.
I begynnelse var mit ämne Berlin. Staden vor jag bor. Byggnader murar, lämnade platser, S-Bahn.
Jag är en realistik ingen abstrakt konstnär. Alltid är verkligheden utgaangspunkten. Men jag komponera alt slags phantastisk stilleben av realitäten. Stämmingen är viktig för mig.
Med livets tid och erfarenheter i Ungarn och Rumänien kom nya föremaal i bildet. Landskap, människa , djur. Maalat paa realistisk vis, men nu bekomma de ocksaa en symbolisk karakter."

1938     född i Luckenwalde  Krs. Jüterbog

1959 – 1964 studium vid Meisterschule för Graphik und Buchgewerbe/Berlin och
Hochschule der bildenden Künste / Berlin
1974 – 2001 Lärotjänst vid grafiske afdeling af Lette-Verein / Berlin
I Teckning och Grafiske Uttrycksformer
1998  ff         Deltager av  International Symposion für Bildende Kunst i Budapest/Ungarn

2001 ff          sommarmonader i Mediasch / Rumänien

1998             Kunstpreis der Allgemeinen Rechtsschutzversicherung ARAG

Fran 1970   Utstillningar i Tyskland och utlandet. Uttstillning i Skärkind är det första i Sverige

 

Litteratur (Större publikationer)
Stadt-Räume – Umsteige-Zone,  Karin Kramer Verlag Berlin, 2003
Regierungsviertel und andere Schaustücke, Karin Kramer Verlag Berlin , 2006
Beziehungsmuster, Regio Verlag, Berlin,  2007
Topographie der Stille, Karin Kramer Verlag  Berlin,  2011

Michael Otto är medlem i Künsterlersonderbund in Deutschland och i
VBK (Verein Berliner Künstler)

 

Postadress: GalleriLi Skärkind G:a Bankhuset 610 21 Norsholm
Besöksadress. G:a Bankhuset, Skärkinds kyrkoplan Tel: 011-12 16 18, 0705-77 77 66
Org. nummer. 556699-3944