Länk till startsida

Utställning 19 augusti - 18 september
på GalleriLi i Skärkind

Milada Vobruba, glasskulptur

Läs mer om Milada och hennes man Milan på NT elller på deras hemsida.

 

Postadress: GalleriLi Skärkind G:a Bankhuset 610 21 Norsholm
Besöksadress. G:a Bankhuset, Skärkinds kyrkoplan Tel: 011-12 16 18, 0705-77 77 66
Org. nummer. 556699-3944