Länk till startsida

20 sep. – 19 okt. 2009
Mika Liffner, måleri

Mika Liffner f. 1981 i Linköping
Hela Mika Liffners liv är idéstyrt. Hon delar miljörörelsernas och de internationella solidaritetsrörelsernas värderingar. Och hon låter det få implikationer på hela hennes sätt att leva och verka.
Hennes bilder passar liksom inte i ram, utan behöver sina tillyxade väderbitna kanter. Hon jobbar ofta med mörka färgtoner, dova färgtäcken ”som man skulle kunna gömma sig bakom”.
Hennes stil kan snarast beskrivas som en rå abstarakt expressionism. De är komponerade på ett organiskt sätt, ofta av stora former där färgfälten möts utan konflikt eller aggression.

De funna färgerna hittar varandra. Orden och färgerna bygger kompositioner ihop, bildar en allians över sina egna begränsningar och nya bäriga mönster skapas.
Mika Liffner har gått på Lunnevads folkhögskolas bild och formlinje med bland andra Lars Hoffsten som inspirerande lärare.
Hon har också arbetat ett år på Loesje International i Arnhem i Holland.

Mika Liffner har en rad olika utställningar bakom sig, både samlingsutställningar och separata.
separatutställningar i urval:
Life after work, Skylten, Linköping 2003
Mika art, restaurang De Klinker, Nijmegen Holland
A way , Galleri vända sida, Linköping
In my hands, Galleri kronan, Norrköping
To be safe, Galleri Femman, Norrköping
Brus, Linköping
Real people, restaurang Lokal, Norrköping

 


Postadress: GalleriLi Skärkind G:a Bankhuset 610 21 Norsholm
Besöksadress. G:a Bankhuset, Skärkinds kyrkoplan Tel: 011-12 16 18, 0705-77 77 66
Org. nummer. 556699-3944