Länk till startsida

Julutställning på GalleriLi
Ingrid Tensmyr        textil
20 nov. 2011 – 8 jan. 2012

Ingid om sig själv:
Att sticka är väl mitt största intresse, men jag tycker om att arbeta med det mesta i textil. Mycket av de kläder jag själv bär är till stor del av egen tillverkning.

Under åren har jag deltagit i utställningar med änglar, brudkronor, tårtor, fågelskrämmor, mm, allt tillverkat i textilt material.

Mina änglar sägs ha både själ och charm.

Ett år gjorde jag annorlunda brudkronor, som jag ställde ut på Stadsmuséet. Mina brudkronor och några andra saker har också funnits med på Länsmuséets stora broderiutställning för ett par år sedan. De finns även med i Broderiakademins tidning.

Två gånger har jag deltagit på Kulturnatten i Norrköping med utställning i Stads-muséets lilla lusthus. Senast med tonvikt på stickat.


 

Postadress: GalleriLi Skärkind G:a Bankhuset 610 21 Norsholm
Besöksadress. G:a Bankhuset, Skärkinds kyrkoplan Tel: 011-12 16 18, 0705-77 77 66
Org. nummer. 556699-3944