Länk till startsida

18 juli – 20 augusti 2010
Ingemar Härdelin måleri - “Ägget och jag”

Ägget och jag - se bilderna

Tankar kring mina målningar vid utställningen i Galleri Li 2010

I många år har jag fascinerats av ägget som form och funktion. År 2000 gjorde jag i Gävle en utställning i Skogsmuséet Silvanums galleri som jag kallade just ”Ägget och jag”. I min presentation skrev jag då följande:

”Ägget är en fascinerande företeelse. Det är fullkomligt perfekt och funktionellt till sin form. Dessutom är det en av de vackraste skapelser naturen åstadkommer, enkel och kanske just därför så fulländad. Det torde vara svårt att finna en mer lämpad symbol för livet än just ägget. Ett potentiellt liv laddat med förutsättningar vars utfall arv, miljö, slump och tillfälligheter med tiden bestämmer över.
Det har roat mig att inför denna utställning leka med ägget och dess enorma potential som centrum i ett sammanhang eller skede. Här finns endast de begränsningar den mänskliga hjärnan har.”

Det är ett urval av dessa målningar jag visar vid denna utställning. Nu, tio år senare, har jag på nytt tagit upp ägg-temat i mitt måleri. Den här gången är utgångspunkten och symboliken en annan. Denna kan uttryckas som följer:

 

Mänskligheten i ett äggskal

Mina målningar är en sinnebild av mänsklighetens situation på vår i rymden fritt svävande planet. På denna planet har genom evolutionen människan ”segrat” i kampen om herraväldet, samtidigt som detta herravälde i sig är en källa till konflikter, spänningar, paradoxer och problem.
Denna ”seger” ställer mycket stora och speciella krav på människan. För att ett samhälle över huvud taget skall fungera krävs normer, lagar och mängder av koder, många gånger helt olika för olika samhällsbildningar. Ett fungerande samhällssystem förutsätter ordning och reda. Vi vill veta vad som gäller, i stort som smått.

Samtidigt som vi eftersträvar individualitet är vi beroende av social helhet; gemenskap, tillhörighet, nationell identitet. Dessa behov går i varandra och är ömsesidigt beroende av varandra. Det uppstår lätt konflikter som skapar maktstrukturer i såväl det lilla formatet som i stora sammanhang.

Nyckelordet är ”balans”. Precis som i de kinesiska begreppen ”Yin” och ”Yang” finns i skapelsens alla yttringar en strävan efter denna balans. ”Balans är vilan i orkanvindens öga, obalans är vindens bröd”  skriver jag i en av mina dikter. Utan denna strävan skulle kaos uppstå. Allt vi byggt upp och eftersträvat skulle falla samman i anarki och nihilism.

Äggen symboliserar den potential på olika nivåer vi som människor äger och utnyttjar i våra liv på jorden. Tillvaron formas utifrån denna strängt reglerade och begränsade potential. Det tunna bräckliga äggskalet vill påminna om hur lätt det är att skada och förstöra genom oförstånd och egoistisk kortsynthet.
Utanför planeten råder tomrum och mörker. Vår hemvist är här och nu.

Kisa  2010-05-31                       Ingemar Härdelin


 

Postadress: GalleriLi Skärkind G:a Bankhuset 610 21 Norsholm
Besöksadress. G:a Bankhuset, Skärkinds kyrkoplan Tel: 011-12 16 18, 0705-77 77 66
Org. nummer. 556699-3944