Länk till startsida

Ulf Ekervik, akvarell 11 maj 2008

Ulf Ekervik har han hämtat motiven från Mogata, Söderköping. På hans tavlor finns skogen, träden och gläntorna, här finns kyrktornet i bakgrunden. Ulf Ekerviks akvareller är hållna i en ljus färgskala, med få färger. Ljuset är viktigt, han gestaltar det bleka vinterljuset.

Ulf Ekervik, fodd i Stockholm 1949, bor i Mogata sedan 1982. Arbetar med olika grafiska tekniker samt akvardlmdleri. Lyfter gärna fram till synes triviala ting eller händelser ur vardagen for att ge dem en ny inneberd.

Du kan öppna hans tavlor i Word-format.

Tavla 1          Tavla 2

Utställningar och representation i urval:

Representerad:

Statens Konstråd
Landningen I  Östergötland och Stockholm samt kommunerna
Söderköping Valdemarsvik ,Norrköping ,Köping ,Örebro
och Nyköptng
Atvidabergs Konstförening
Köpings KonstFörening
Ffnsphp Konstforening
Norrköpingsbtukens Konstförening
Söderköplings konstförening
Separatutställningar:
Konstfrämjandet i Stockholm
Gröna Galleriet i Söderköping
Minigalleriet i Linköping
FrBbelgallerlet i Norrkdplng
SMHI Konsiförening

Samlingsutställningar:

Konstform i Norrköping
Nuläge, vandringsu#ällning i bstergocland
Manadens grafiker, Gotlands Konstmuseum
Galleri Ridhuset I Soderköpfng
Tjustbygdens konstförenhg
Finspång Konstförening
Arbetets Museum Norrköping
Konstf'rämjandet Örebro
Galleri Hassel, SöderköpingPostadress: GalleriLi Skärkind G:a Bankhuset 610 21 Norsholm
Besöksadress. G:a Bankhuset, Skärkinds kyrkoplan Tel: 011-12 16 18, 0705-77 77 66
Org. nummer. 556699-3944