Länk till startsida

3 mars - 2 april
Utställningen FÅGLAR
Börje Evert Hjorth, olja på duk

Resumé

Född: 1945 i Östergötland
Grande tour: Norrköping-Uppsala-Jönköping-Norrköping-Himlen
Tidsperioder: 1945-1965, 1966-1975, 1975-1985, 1985-
Viktigt: 4 kg-75 kg-90 kg.
Höjd över markytan: 50 cm – 184 cm – 184,5 cm!
Hårfärg: Mörkblond – mörk – gråmelerad
Mustasch: Från 1965.

Estetisk deklaration med Sören Kierkegaard: 1964
Konstnärlig verksamhet: Från 1963

Utställningar 1967-2009: Jurybedömd konstsalong Uppsala 1967, Jurybedömd salong Länsmuseet Jönköping, 1977, Vår Konstgård Huskvarna 1978, Nordisk Naivistutställning Länsmuseet Jönköping 1979, Norrköpings stadsbibliotek 1996 (träfiguriner), Linköpings Universitet 1997 (träfiguriner), Kinda bibliotek 2003, Vånga Bygdegård 2005, Hemgården Norrköping 2006 samt varje kulturnatt i Norrköping, öppet hus i min ateljé. Representerad med en glasmålning på Länsmuseet i Jönköping och De tolv silverapostlarna i Tåby kyrka. (Träfiguriner) 2010-11 Galleri Li i Skärkind.

Litterär verksamhet: Från 1963. (Sv Författarförbund, 2006-) 32 böcker år 2010.

Utmärkelser: Jönköpings kommuns kulturstipendium 1985.

Författarstipendier: 2006, 2007 och 2010.

Laster: Från 1964
Drycker: Whisky och mjölk (i den ordningen)
Livslångt beroende: Musik
Stationär: Reser endast i himlen.
Student: 1965, Fil mag: 1969
Amanuens: 1970-72, Arkivarie: 1973-1975, Länsarkivarie: 1975-2012

Inspirationskällor: Henry Miller, Tullia D´Aragona, Arnold Böcklin, Evert Taube, guden Pan, all världens konstnärer och kompositörer genom tiderna samt den mänskliga historien med dess dårskaper.