Länk till startsida

3 april – 2 maj  2011

Curt Barv, måleri

Vernissage 3 april kl. 14.00, Skärkinds kyrkoplan.

Invigningstalare: Lars-Ove Östensson, koordinator Norrköpings Konstmuseum.

Konstnär Curt Barv
Född 1948 Norrköping, sedan 1973 bosatt i Stockholm
Konstutbildning
Konstfacksskolan måleri 1975–79
Grundskolan f. konstn. utb. 1973–74
Konstlinjen, Skinnskattebergs folkhögskola 1971–73
Debututställning på Lilla Galleriet G:a Stan, Stockholm 1979
Representerad i följande samlingar
Statens konstråd 1979/1989
Stockholms läns landsting 1979/1982
Östergötlands läns landsting 1980
Kopparbergs läns landsting 1980/1981/1989
Uppsala läns landsting 1987
Faluns kommun 1989
Utsmyckningsuppdrag
Solberga sjukhus, Stockholms läns landsting 1984
Åkeshovs sjukhus, Stockholms läns landsting 1980
Gävle lokalanstalt, Statens konstråd 1985
Wiks folkhögskola, Uppsala läns landsting 1997
Senaste utställningarna
Galleri Ekvall & Törnblom, Stockholm 2009
Länsmansgårdens konsthall, Åkersberga 2007
Dalarnas museum – Stipendiater – 2001
Kommande utställning
Galleri Li Skärkind, Norrköping, april 2011
Stipendier
Konstnärsnämnden 1985
Konstnärsnämnden 1982
Konstnärsnämnden 1980
Unmansstipendiet, Stockholm 1978
Dalarnas konstförenings stipendium 1988
Jurybedömda samlingsutställningar
Konstfrämjandet Gamla Stan, Stockholm 1977
Konstfrämjandet Gamla Stan, Stockholm 1980
Konstfrämjandet Gamla Stan, Stockholm 1982
Nationalmuseum/Unga tecknare 1981
Norrköpings museum 1980
Dalarnas museum 1980
Dalarnas museum 1982
Dalarnas museum 1988
Sveagalleriet, Stockholm 1983
1985–2010 lärare i måleri och kroki på
Konstlinjen/Wiks folkhögskola/Uppsala

 

 

Postadress: GalleriLi Skärkind G:a Bankhuset 610 21 Norsholm
Besöksadress. G:a Bankhuset, Skärkinds kyrkoplan Tel: 011-12 16 18, 0705-77 77 66
Org. nummer. 556699-3944