Länk till startsida

27 februari - 29 mars 2011

Anne Giertz, textil - kviltar och väskor

Vernissage 27/2 kl. 14.00 Skärkind

Invigningstalare: Anne Ludvigsson. Ordf. Svenska
hemslöjdsföreningarnas riksförbund.

Postadress: GalleriLi Skärkind G:a Bankhuset 610 21 Norsholm
Besöksadress. G:a Bankhuset, Skärkinds kyrkoplan Tel: 011-12 16 18, 0705-77 77 66
Org. nummer. 556699-3944