Länk till startsida

Utställning på GalleriLi i Skärkind
21 juli – 20 augusti 2013

Paola Didong – tecknare och grafiker

Född 1962 i Stockholm, bosatt i Östergötland 1975-87

Bor och verkar i Paris sedan 1998

Hemsida: www.paoladidong.com

Tecknat har jag alltid gjort. Grafik ägnade jag mig intensivt åt i 20-årsålderninnan livet tog en annan vändning. Efter många år inom teatern – regi, scenografi, forskning, doktorsavhandling om fransk teater 2003 – tog jag upp grafiken igen 2010, och det blev snabbt en heltidssysselsättning.

Diffusa former växer fram på papperet eller plåten. En värld där gränserna ännu är oklara mellan organisk materia och mineral, mellan växtlighet och djurliv. En figur närmar sig eller skiljer sig från sin andra hälft i en både fruktbar och dödlig rörelse. Födelse och försvinnande sammanfaller. Sprickor och nervers förgreningar förbinder och skiljer fragment av levande och livlös materia åt, på dess skiftande existensnivåer.

Utbildning inom grafik

2010-2012:Arbetar på en kollektiv grafikverkstad, Atelier de gravure E.T.R.Balistic i Arcueil utanför Paris, under ledning av Marilda Simonidhi.

2010: Grafikkurs under ledning av Joël Roche.

1981-82:Lär mig grunderna inom grafik av Svenerik Jakobsson på Gerlesborgs-skolani Bohuslän och därefter av Peter Norrman på Fröbelgalleriet i Norrköping.

Grafikutställningar

2013: - ”Pointe et Burin”, Fondation Taylor, Paris (på inbjudan).

2012: - ”Art en Capital” Salon des artistes Français, Grand Palais, Paris (bronsmedalj).

-”Gravure Passion”, internationell triennal sedan 1994, Saint-Maurutanför Paris (på inbjudan).

-”Gravure de poche II”, Reims (på inbjudan).

-”BIMPE VII The Seventh Biennial International Print Exhibition” Vancouver, Kanada.

-”Journée de l’Estampe Contemporaine”, Place Saint-Sulpice,Paris.

-”Triennale de gravure en taille-douce”,Lisle-sur-Tarn.

2011: - ”10th Lessedra World Art Print Annual 2011”, Sofia, Bulgarien.

- ”La Journée de l’Estampe Contemporaine”, Place Saint-Sulpice,Paris, med E.T.R Balistic.

Postadress: GalleriLi Skärkind G:a Bankhuset 610 21 Norsholm
Besöksadress. G:a Bankhuset, Skärkinds kyrkoplan Tel: 011-12 16 18, 0705-77 77 66
Org. nummer. 556699-3944