Länk till startsida

Ty Lotz

Jag heter Ty Lotz och är född 2001. Jag är uppvuxen utanför Söderköping och gick sen bild och form linjen på De geergymnasiet i Norrköping. Efter studenten studerade jag ett år på Nyckelviksskolan i Stockholm. Mitt skapande har till viss del varit påverkat av uppgifter från skolan men samtidigt tycker jag att det finns ett återkommande tema.

En tanke som intresserar mig är vad som är naturligt eller inte. Är allt människan gör en del av naturen eftersom vi lever? Eller är det vi skapar som inte bidrar till vår överlevnad onaturligt? Vad betyder ens naturligt? Det finns många funderingar.

I mina skulpturer vill jag uttrycka det organiska, “naturliga”, i kontrast eller relation till det “onaturliga”. Jag tycker om när något är till viss del föreställande men samtidigt inte stämmer helt, en blandning mellan figurativt och abstrakt. Jag hoppas dessa verk väcker tankar kring vad som är naturligt eller inte.

Utbildning

  • De Geergymnasiet, Bild och form, Norrköping 2017-2020
    Högskoleförberedande.
  • Nyckelviksskolan, färg form och hantverk, Lidingö 2020-2021
    Konst och kulturutbildning.


Postadress: Skärkind G:a Bankhuset 610 21 Norsholm
Besöksadress. G:a Bankhuset, Skärkinds kyrkoplan Tel: 011-12 16 18, 0705-77 77 66