Länk till startsida

Tingatinga

Tingatinga har blivit ett begrepp. Det är tavlor, målade på masonit eller på duk, i starka fäger med motiv av fåglar, djur, människor och händelser som man vill lyfta fram.  

Tingatinga är också namnet på den person som på 60-talet började måla tavlor med cyckellack på masonit. Edward Saidi Tingatinga kom från byn Mindu  i Tunduru vid gränsen till Mocambique. Tingatinga kom till Dar es Salaam för att hitta ett sätt att försörja sig på. Där började han efter att ha prövat andra vägar, att måla tavlor på masonit med cyckellack.  Tavlorna ställde han ut och sålde utanför ett litet köpcenter i Dar es Salaam, där jag första gången träffade honom i slutet av 60-talet . Genom olyckliga omständigheter dödades Tingatinga av ett vådaskott 1972.  Innan sin död hade Tingatinga samlat en liten grupp från sin hemby som han undervisade och som sedan blev hans efterföljare och kärnan i det som idag är Tingatinga Cooperative Society.

Många av motiven på tavlorna som målas idag är Tingatingas motiv men samtidigt som konstnärer målar av Tingatingas motiv skapar man nya motiv.  Motiven är ofta djur enstaka djur eller flera djur där vissa tavlor särskild symbolisera specifika händelser. Zabuni Chimwanda berättar att ursprunget till Tingatingas tavla med en orm och tre fåglar var den oro han kände för sin familj som han lämnat i byn när han åkt till Dar es Salaam, ormen är symbol för faran och de tre fåglarna symbolerar familjens utsatthet för faror.

Idag kan man hitta så kallade Tingatinga målningar utanför cooperativet i Dar es Salaam, det finns på Zanzibar och på många andra platser i Tanzania. 

Alla konstnärer som är representerade på utställningen är konstnärer från Tingatinga Cooperative Socity i Dar es Salaam, en av dem är Edward Said Tinagtingas son Daudi.
Postadress: Skärkind G:a Bankhuset 610 21 Norsholm
Besöksadress. G:a Bankhuset, Skärkinds kyrkoplan Tel: 011-12 16 18, 0705-77 77 66