Länk till startsida

Ingrid Hjärne

Text written by Helmer Long, Vejbystrand, Sweden:

Born 1940 in the city of Halmstad, Sweden.
Solo exhibitions at several galleries, juried exhibitions, among other things Vikingsberg 1980, 1984 Landskrona Konsthall and Halland´s Museum, Halmstad in 1982. Represented in, the municipality of Helsingborg, Halmstad. She has also a big oilpainting in Kropp´s church outside Helsingborg city.

Ingrid Hjärne is an enthusiast, enthusiasm burning in her many projects with children and in her paintings. She was burning from the early interest in art, but future conventions forced her into a teaching career, which she, however, had a major outlet for his creativity by stimulating children's art creation.

She has certainly also otherwise a great and grateful audience, which hardly knows her artistic range; in the mid-1980s engaged Hjärne as a decorator on Fredrikdsdals theater of Nils Poppe, who she worked with for ten years and then taken over by the new theater director Eva Rydberg; Her colorful decor has contributed greatly to the mood at Fredriksdal and rightly received many accolades.

But otherwise there is no theatrically with Ingrid Hjärne. She is close to nature and reality, whether she paints houses, landscapes or horses. Yes, horses above all - they have become the artist's premier signature, symbols of liberation and imagination run. Especially stimulating and expressive these dreams blue horses tipping up and rise against the far away horizons, they are probably the main expressions of the artist's longing and sense of life: they seem to dance!

A sumptuous mural of horses in rhythmic dance to space, she incidentally diploma in mural painting at the Academy of Fine Arts in Warsaw, Poland.

The emotions vibrate strongly in everything Ingrid Hjärne is doing so well in the large oil painting in Kropp´s Church. The subject is "what Jacob saw when he woke up from his dream" with the reflexion: "Here sertainly God lives."

Artist Ingrid Hjärne
Homepage: www.ingridhjarne.se
mail: blaahastar2000@yahoo.se
adress: Hertig Karls väg 16, TROSA, Sweden

Text författad av Helmer Lång, Vejbystrand:

Separatutställningar på flera gallerier, jurybedömda samlingsutställningar på bl.a. Vikingsberg 1980, 1984 Landskrona Konsthall och Hallands Museum Halmstad 1982. Representerad i bl.a. Helsingborgs kommun, Halmstad kommun, Kropps kyrka.
Ingrid Hjärne är en eldsjäl, entusiasmen brinner i hennes många projekt med barn och i hennes målningar. Hon brann från början av intresse för konsten, men tidens konventioner tvang henne in på lärarbanan, där hon dock fått stort utlopp för sin kreativitet genom att stimulera barns konstskapande.

Hon har förvisso också annars en stor och tacksam publik, som knappast känner till hennes konstnärliga spännvidd; i mitten av 1980- talet engagerades Hjärne som dekoratör på Fredrikdsdals teatern av Nils Poppe, som hon samarbetade med i tio år för att sedan övertagas av den nya teaterdirektören Eva Rydberg; hennes färgsprakande dekor har i hög grad bidragit till stämningen på Fredriksdal och med rätta fått många lovord.

Men annars finns det inget teatraliskt med Ingrid Hjärne. Hon befinner sig nära naturen och verkligheten, antingen hon målar hus, landskap eller hästar. Ja, hästar framför allt – de har blivit konstnärinnans främsta signatur, symboler för befrielse och fantasiflykt. Speciellt stimulerande och expressiva är dessa drömmens blå hästar som stegrar sig och stiger mot hisnande horisonter, de är nog de främsta uttrycken för konstnärinnans längtan och livskänsla:de tycks dansa!

En praktfull muralmålning med hästar i rytmisk dans mot rymden fick hon för övrigt diplom för vid utbildning på Konstakademin i Warszawa. Känslorna vibrerar starkt i allt vad Ingrid Hjärne har för sig, så också i den stora oljemålningen i Kropps kyrka. Motivet är ”vad Jacob såg när han vaknade upp ur sin dröm” med slutreflexionen: ”Här bor förvisso Gud”. Hänförelse över den skönhet som Skapelsen åstadkommit bär också Ingrid Hjärne ständigt vidare, den skapelsedriftens glöd som fransmännen kallar ”le feu sacré” – den heliga elden.








Postadress: Skärkind G:a Bankhuset 610 21 Norsholm
Besöksadress. G:a Bankhuset, Skärkinds kyrkoplan Tel: 011-12 16 18, 0705-77 77 66