Länk till startsida

Jonas Agestam

Mitt skapande har alltid utgått från min egen slöjd, lekfullt eller meditativt.

Under många år gjorde jag bara träskedar, kåsor, knivar eller bruksföremål. Men så tog jag med mig det in i mitt arbete med bibeltexter, i predikandet eller undervisningen.

Det mesta jag gjorde var kors som blev en slags tredimensionell berättelse. Slöjden blev ett extra språk i den berättelsen.

Den återkommande tanken med mina kors eller skulpturer är att det som kastats bort kan bli vår viktigaste tillgång. Att det mitt i misslyckandet kan börja blomma på nytt.
Postadress: Skärkind G:a Bankhuset 610 21 Norsholm
Besöksadress. G:a Bankhuset, Skärkinds kyrkoplan Tel: 011-12 16 18, 0705-77 77 66