Länk till startsida

Inger Källander, författare till Osynliga mirakel
26 mars 2017 - 18 april 2017


Inger Källander är författare till texterna i Osynliga Mirakel. Som naturälskande ekologisk bonde har hon haft kunskapen om och tilliten till ekosystemtjänsterna som en röd tråd genom livet. Hon har sedan 1970-talet varit aktiv i utvecklingen av det ekologiska lantbruket i Sverige, bland annat som ordförande för intresseorganisationen Ekologiska Lantbrukarna, och även globalt, från de svindlande och karga höjderna i Ladakh i norra Himalaya till den ymniga mångfalden i den Brasilianska Atlantregnskogen.

Inger är författare till flera handböcker och annat undervisningsmaterial om ekologisk produktion. Hon är inte längre aktiv lantbrukare, men fortsätter arbetet med lantbrukets viktiga miljö- och framtidsfrågor som frilansande konsult och lärare. Sedan 2003 är Inger bosatt på en gård vid Göta Kanal strax utanför Söderköping.

Läs mer på www.osynligamirakel.se/
Postadress: Skärkind G:a Bankhuset 610 21 Norsholm
Besöksadress. G:a Bankhuset, Skärkinds kyrkoplan Tel: 011-12 16 18, 0705-77 77 66