Länk till startsida

Sverker Magnusson, foto
4 december 2016 - 10 januari 2017

Född 1943. Uppvuxen i Stockholm. Meteorolog med olika befattningar på SMHI där jag fortsatt är verksam trots att jag är pensionerad.

Fotografering har varit min hobby sedan de tidigaste tonåren, de senaste 10 åren mera på allvar.
Utställningar på SMHI samt Galleriet på vinden 2011, 2012, 2013 och 2015

Postadress: Skärkind G:a Bankhuset 610 21 Norsholm
Besöksadress. G:a Bankhuset, Skärkinds kyrkoplan Tel: 011-12 16 18, 0705-77 77 66