Länk till startsida

Dag Hydén, olja på duk, blandteknik, tuschteckningar och hinterglasmåleri
15 maj 2016 - 14 juni 2016

Född i Stockholm 1945. Har bott i Sthlm-Uppsala-Göteborg-Uppsala-Linköping sedan 1975 frånsett ett år i Toronto, Kanada. Konstnärligt är jag fullständig autodidakt frånsett en kort grafikutbildning på Krogen Amerika i Linköping 1993.

Några utställningar har jag deltagit i, flera tillsammans med Börje.

  • Vårsalong i Uppsala 1967.
  • Höstsalong i Uppsala 1968
  • Folkets Hus, Linköping 1980
  • Kinda Bibliotek 2003
  • Vånga Bygdegård 2005
  • Hemgården i Norrköping 2006Postadress: Skärkind G:a Bankhuset 610 21 Norsholm
Besöksadress. G:a Bankhuset, Skärkinds kyrkoplan Tel: 011-12 16 18, 0705-77 77 66