Länk till startsida

Olav Lunde, skulptur och järn
10 april 2016 - 10 maj 2016

Min utgångspunkt är alltid i första hand mottagaren och dennes upplevelse. Den personliga upplevelse som gärna får skava något i medvetandet innan den bearbetas och sjunker in.

I min roll som konstnär har jag ambitionen att väcka tankar, förmedla idéer, inspirera och engagera.

Mina främsta beröringspunkter är människan och den tillvaro vi alla försöker finna oss tillrätta i -vare sig det handlar om personliga förutsättningar eller miljön i sig.

Yrkesmässigt har jag skaffat erfarenhet och bred kunskap från flera kreativa områden inom konst, litteratur, design, reklam och media.

I rollerna som kreativ ledare, projektledare och avdelningschef har jag lång erfarenhet av att arbeta med stora projekt med många inblandade aktörer.

UTBILDNING

Huvudsakligen autodidakt – driven av nyfikenhet och en vilja att utveckla olika tekniker, material och uttryckssätt på mitt eget sätt, i min egen takt. Jag har för det mesta föredragit att ”lära genom att göra” och hittat mina egna källor då jag behövt dem för att genomföra mina projekt.

Aktuella referenser i urval

 • "Åskådaren”, Permanent offentlig utsmyckning - Folkparken, Norrköping 2015
 • "I sin egen värld”, Reijmyre Hantverksby – Enskild utställning, Rejmyre 2015
 • "Colonization", Offentlig tillfällig installation – Med Bruce Chao, Rejmyre 2014
 • Det mekaniska trädet”, Permanent offentlig utsmyckning – Bruksparken, Finspång 2014
 • Var är jag?” Permanent offentlig utsmyckning – Kulturkvarteret Hallarna, Norrköping 2013
 • 18”, Permanent offentlig utsmyckning - Folkparken, Norrköping 2013
 • ”Höstsalong”, Engelska magasinet, Rejmyre Glasbruk - Samlingsutställning, Rejmyre 2012
 • ”Mot Strömmen”, Strömsparken, - Enskild utställning, Norrköping 2012
 • ”Organisk mekanik”, Visingsborgs slottsträdgård, Visingsö - Enskild utställning, Norrköping 2012
 • ”Ser du löven för alla träd”, Liljevalchs konsthall- Samlingsutställning, Stockholm, 2012
 • ”För Barndiabetsfonden”, Linköpings konsthall Passagen - Samlingsutställning Linköping, 2011

Se utförligt CV på www.olavlunde.com.
Postadress: Skärkind G:a Bankhuset 610 21 Norsholm
Besöksadress. G:a Bankhuset, Skärkinds kyrkoplan Tel: 011-12 16 18, 0705-77 77 66