Länk till startsida


4 oktober - 20 oktober 2015

Elin Grahn

Elin Grahn bor utanför Rimforsa med man och två små barn.

Elin gör brukskeramik, främst i lergods. Har utbildat sig i två år på Vårdinge By Folkhögskolas keramiklinje. Därefter flyttade jag till Linköping och hade verkstad på ALKA, sedan till Gärdala utanför Rimforsa och sedan dess har jag bara drejat sporadiskt då jag varit föräldraledig i några år. I framtiden drömmer jag om en keramikverkstad i uthuset hemmavid.

Postadress: Skärkind G:a Bankhuset 610 21 Norsholm
Besöksadress. G:a Bankhuset, Skärkinds kyrkoplan Tel: 011-12 16 18, 0705-77 77 66