Länk till startsida


23 aug - 29 sep 2015

Lasse Åberg

Utbildning

  • Magisterexamen i grafisk formgivning från Konstfackskolan, Stockholm

Lasse har verkat som illustratör och fri konstnär sedan mitten av 1960-talet.

Familjen driver sedan 2002 Åbergs Museum i Bålsta utanför Stockholm. Lasse är representerad på ett flertal museum.

Postadress: Skärkind G:a Bankhuset 610 21 Norsholm
Besöksadress. G:a Bankhuset, Skärkinds kyrkoplan Tel: 011-12 16 18, 0705-77 77 66