Länk till startsida


7 december - 4 januari

Johanna Tillberg

Att skapa saker rinner i blodet, jag brukade titta på när min mamma målade glas och dockor. Allt har jag lärt mig på egen hand och det som jag tycker är viktigaste med skapandet är att när någon tittar på det man har gjort frambringar man någon sorts känsla hos den individen.Postadress: Skärkind G:a Bankhuset 610 21 Norsholm
Besöksadress. G:a Bankhuset, Skärkinds kyrkoplan Tel: 011-12 16 18, 0705-77 77 66