Länk till startsida


7 december - 4 januari

Ingrid Tensmyr

Att sticka är väl mitt största intresse, men jag tycker om att arbeta med det mesta i textil. Mycket av de kläder jag själv bär är till stor del av egen tillverkning.

Under åren har jag deltagit i utställningar med änglar, brudkronor, tårtor, fågelskrämmor, mm, allt tillverkat i textilt material.

Mina änglar sägs ha både själ och charm.

Ett år gjorde jag annorlunda brudkronor, som jag ställde ut på Stadsmuséet. Mina brudkronor och några andra saker har också funnits med på Länsmuséets stora broderiutställning för ett par år sedan. De finns även med i Broderiakademins tidning.

Jag har några gånger deltagit på Kulturnatten i Norrköping med utställning i Stadsmuséets lilla lusthus. Senast med tonvikt på förkläden.
Postadress: Skärkind G:a Bankhuset 610 21 Norsholm
Besöksadress. G:a Bankhuset, Skärkinds kyrkoplan Tel: 011-12 16 18, 0705-77 77 66